Klinikken som uddannelsessted

Klinikken deltager i videreuddannelse af læger under uddannelse.

Formålet med uddannelseslægers uddannelse i almen praksis er at skabe velfungerende praktiserende læger, som kan varetage patientbehandlingen selvstændigt og på et fagligt højt niveau. God uddannelse sker i en stadig vekselvirkning mellem uddannelseslægen og tutorlægen i klinikken.

Efteruddannelsen til praktiserende læge forgår på hospital og i praksis og varer i alt 5 år.Efter lægeeksamen er forløbet som minimum følgende:

Klinisk basisuddannelse (KBU): 2 x 6 mdr, valgfrit mellem almen praksis, medicinsk afdeling eller kirurgisk afdeling. Skal alle læger have som basisuddannelse, når de er færdig med embedseksamen.

Introduktionsstilling: 6 mdr i almen praksis. For at “snuse” til faget og se, om det er den rette hylde…

Hoveduddannelse (når man har besluttet sig til at blive praktiserende læge):

  • Hospitalsafdelinger: 30 mdr
  • Praksisamanuensis fase 2: 6 mdr i almen praksis (fase 2)
  • Praksisamanuensis fase 3: 12 mdr i almen praksis (fase 3)